మయసభను తలపిస్తున్న తెలంగాణ సచివాలయం.. ఫొటోలు రిలీజ్ చేసిన ఆర్కిటెక్ సంస్థ

ABN, First Publish Date - 2023-01-27T18:36:03+05:30 IST

మయసభను తలపిస్తున్న తెలంగాణ సచివాలయం.. ఫొటోలు రిలీజ్ చేసిన ఆర్కిటెక్ సంస్థ

మయసభను తలపిస్తున్న తెలంగాణ సచివాలయం.. ఫొటోలు రిలీజ్ చేసిన ఆర్కిటెక్ సంస్థ 1/10
మయసభను తలపిస్తున్న తెలంగాణ సచివాలయం.. ఫొటోలు రిలీజ్ చేసిన ఆర్కిటెక్ సంస్థ 2/10
మయసభను తలపిస్తున్న తెలంగాణ సచివాలయం.. ఫొటోలు రిలీజ్ చేసిన ఆర్కిటెక్ సంస్థ 3/10
మయసభను తలపిస్తున్న తెలంగాణ సచివాలయం.. ఫొటోలు రిలీజ్ చేసిన ఆర్కిటెక్ సంస్థ 4/10
మయసభను తలపిస్తున్న తెలంగాణ సచివాలయం.. ఫొటోలు రిలీజ్ చేసిన ఆర్కిటెక్ సంస్థ 5/10
మయసభను తలపిస్తున్న తెలంగాణ సచివాలయం.. ఫొటోలు రిలీజ్ చేసిన ఆర్కిటెక్ సంస్థ 6/10
మయసభను తలపిస్తున్న తెలంగాణ సచివాలయం.. ఫొటోలు రిలీజ్ చేసిన ఆర్కిటెక్ సంస్థ 7/10
మయసభను తలపిస్తున్న తెలంగాణ సచివాలయం.. ఫొటోలు రిలీజ్ చేసిన ఆర్కిటెక్ సంస్థ 8/10
మయసభను తలపిస్తున్న తెలంగాణ సచివాలయం.. ఫొటోలు రిలీజ్ చేసిన ఆర్కిటెక్ సంస్థ 9/10
మయసభను తలపిస్తున్న తెలంగాణ సచివాలయం.. ఫొటోలు రిలీజ్ చేసిన ఆర్కిటెక్ సంస్థ 10/10

Updated at - 2023-01-27T18:36:06+05:30