ఎనిమిదో నిజాం నవాబ్ మీర్ అలీఖాన్ అంతిమయాత్రను బుధవారం అశేష జనవాహిని మధ్య నిర్వహించారు.

ABN, First Publish Date - 2023-01-18T20:46:11+05:30 IST

ఎనిమిదో నిజాం నవాబ్ మీర్ అలీఖాన్ అంతిమయాత్రను బుధవారం అశేష జనవాహిని మధ్య నిర్వహించారు.

1/16
2/16
3/16
4/16
5/16
6/16
7/16
8/16
9/16
10/16
11/16
12/16
13/16
14/16
15/16
16/16

Updated at - 2023-01-18T20:46:11+05:30