తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కార్తీక మాసం తొలి సోమవారం.. భక్తులతో కిటకిటలాడిన ఆలయాలు

ABN, First Publish Date - 2022-10-31T21:43:25+05:30 IST

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కార్తీక మాసం తొలి సోమవారం.. భక్తులతో కిటకిటలాడిన ఆలయాలు

1/28
2/28
3/28
4/28
5/28
6/28
7/28
8/28
9/28
10/28
11/28
12/28
13/28
14/28
15/28
16/28
17/28
18/28
19/28
20/28
21/28
22/28
23/28
24/28
25/28
26/28
27/28
28/28

Updated at - 2022-11-02T15:04:50+05:30