భీమవరం: అల్లూరి సీతారామరాజు 125వ జయంతి ఉత్సవాల్లో భాగంగా విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించిన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ

ABN, First Publish Date - 2022-07-04T21:31:17+05:30

భీమవరం: అల్లూరి సీతారామరాజు 125వ జయంతి ఉత్సవాల్లో భాగంగా విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించిన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ

1/23
2/23
3/23
4/23
5/23
6/23
7/23
8/23
9/23
10/23
11/23
12/23
13/23
14/23
15/23
16/23
17/23
18/23
19/23
20/23
21/23
22/23
23/23