విజయనగరంలో భారీ వర్షం.. జలమయమైన రహదారులు

ABN, First Publish Date - 2022-09-04T20:32:50+05:30

విజయనగరంలో భారీ వర్షం.. జలమయమైన రహదారులు

1/16
2/16
3/16
4/16
5/16
6/16
7/16
8/16
9/16
10/16
11/16
12/16
13/16
14/16
15/16
16/16