ముత్య‌పు పందిరి వాహనంపై బ‌కాసుర‌వ‌ధ‌ అలంకారంలో శ్రీ‌ మలయప్ప

ABN, First Publish Date - 2021-10-10T18:23:08+05:30

ముత్య‌పు పందిరి వాహనంపై బ‌కాసుర‌వ‌ధ‌ అలంకారంలో శ్రీ‌ మలయప్ప

1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8