విజయవాడ: దసరా ఉత్సవాల సందర్భంగా మూడో రోజు గాయత్రీ దేవిగా అమ్మవారి దర్శనం

ABN, First Publish Date - 2021-10-09T22:14:14+05:30

విజయవాడ: దసరా ఉత్సవాల సందర్భంగా మూడో రోజు గాయత్రీ దేవిగా అమ్మవారి దర్శనం

1/32
2/32
3/32
4/32
5/32
6/32
7/32
8/32
9/32
10/32
11/32
12/32
13/32
14/32
15/32
16/32
17/32
18/32
19/32
20/32
21/32
22/32
23/32
24/32
25/32
26/32
27/32
28/32
29/32
30/32
31/32
32/32