హైదరాబాద్: 75వ స్వాతంత్ర్యదినోత్సవం సందర్భంగా తన నివాసంలో జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించిన టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు

ABN, First Publish Date - 2021-08-15T18:59:23+05:30

హైదరాబాద్: 75వ స్వాతంత్ర్యదినోత్సవం సందర్భంగా తన నివాసంలో జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించిన టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు

1/25
2/25
3/25
4/25
5/25
6/25
7/25
8/25
9/25
10/25
11/25
12/25
13/25
14/25
15/25
16/25
17/25
18/25
19/25
20/25
21/25
22/25
23/25
24/25
25/25