అమరావతి: ‘అమరావతి మహాదీక్ష’ 200వ రోజుకు చేరుకున్న సందర్భంగా వివిధ దేశాల్లో ఎన్నారైల నిరసన ప్రదర్శనలు

ABN, First Publish Date - 2020-07-04T17:58:28+05:30

అమరావతి: ‘అమరావతి మహాదీక్ష’ 200వ రోజుకు చేరుకున్న సందర్భంగా వివిధ దేశాల్లో ఎన్నారైల నిరసన ప్రదర్శనలు

1/20
2/20
3/20
4/20
5/20
6/20
7/20
8/20
9/20
10/20
11/20
12/20
13/20
14/20
15/20
16/20
17/20
18/20
19/20
20/20