వేడుక మురిపించె.. భక్తులు తరించె

ABN, Publish Date - Jul 09 , 2024 | 04:16 PM

భక్తుల కొంగుబంగారంగా విరాజిల్లుతున్న బల్కంపేట ఎల్లమ్మ కల్యాణ మహోత్సవాన్ని మంగళవారం ఘనంగా నిర్వహించారు.

వేడుక మురిపించె.. భక్తులు తరించె 1/12
వేడుక మురిపించె.. భక్తులు తరించె 2/12
వేడుక మురిపించె.. భక్తులు తరించె 3/12
వేడుక మురిపించె.. భక్తులు తరించె 4/12
వేడుక మురిపించె.. భక్తులు తరించె 5/12
వేడుక మురిపించె.. భక్తులు తరించె 6/12
వేడుక మురిపించె.. భక్తులు తరించె 7/12
వేడుక మురిపించె.. భక్తులు తరించె 8/12
వేడుక మురిపించె.. భక్తులు తరించె 9/12
వేడుక మురిపించె.. భక్తులు తరించె 10/12
వేడుక మురిపించె.. భక్తులు తరించె 11/12
వేడుక మురిపించె.. భక్తులు తరించె 12/12

Updated at - Jul 09 , 2024 | 04:16 PM