రన్‌.. ఫర్‌ గర్ల్‌ చైల్డ్‌

ABN, Publish Date - Feb 11 , 2024 | 04:01 PM

బాలికల సాధికారిత కోసం భారతి స్వచ్ఛంద సంస్థ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ‘రన్‌ ఫర్‌ గర్ల్‌ చైల్డ్‌’ ఉత్సాహంగా సాగింది.

రన్‌.. ఫర్‌ గర్ల్‌ చైల్డ్‌ 1/18
రన్‌.. ఫర్‌ గర్ల్‌ చైల్డ్‌ 2/18
రన్‌.. ఫర్‌ గర్ల్‌ చైల్డ్‌ 3/18
రన్‌.. ఫర్‌ గర్ల్‌ చైల్డ్‌ 4/18
రన్‌.. ఫర్‌ గర్ల్‌ చైల్డ్‌ 5/18
రన్‌.. ఫర్‌ గర్ల్‌ చైల్డ్‌ 6/18
రన్‌.. ఫర్‌ గర్ల్‌ చైల్డ్‌ 7/18
రన్‌.. ఫర్‌ గర్ల్‌ చైల్డ్‌ 8/18
రన్‌.. ఫర్‌ గర్ల్‌ చైల్డ్‌ 9/18
రన్‌.. ఫర్‌ గర్ల్‌ చైల్డ్‌ 10/18
రన్‌.. ఫర్‌ గర్ల్‌ చైల్డ్‌ 11/18
రన్‌.. ఫర్‌ గర్ల్‌ చైల్డ్‌ 12/18
రన్‌.. ఫర్‌ గర్ల్‌ చైల్డ్‌ 13/18
రన్‌.. ఫర్‌ గర్ల్‌ చైల్డ్‌ 14/18
రన్‌.. ఫర్‌ గర్ల్‌ చైల్డ్‌ 15/18
రన్‌.. ఫర్‌ గర్ల్‌ చైల్డ్‌ 16/18
రన్‌.. ఫర్‌ గర్ల్‌ చైల్డ్‌ 17/18
రన్‌.. ఫర్‌ గర్ల్‌ చైల్డ్‌ 18/18

Updated at - Feb 11 , 2024 | 04:01 PM