అధైర్య పడొద్దు..అండగా ఉంటా

ABN, Publish Date - Mar 31 , 2024 | 04:09 PM

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎండిపోతున్న వరిపైర్లను కాపాడాలని, కాల్వల కింద వెంటనే నీటిని విడుదల చేయాలని బీఆర్‌ఎస్‌ అధ్యక్షుడు, మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌ డిమాండ్‌ చేశారు.

అధైర్య పడొద్దు..అండగా ఉంటా 1/38
అధైర్య పడొద్దు..అండగా ఉంటా 2/38
అధైర్య పడొద్దు..అండగా ఉంటా 3/38
అధైర్య పడొద్దు..అండగా ఉంటా 4/38
అధైర్య పడొద్దు..అండగా ఉంటా 5/38
అధైర్య పడొద్దు..అండగా ఉంటా 6/38
అధైర్య పడొద్దు..అండగా ఉంటా 7/38
అధైర్య పడొద్దు..అండగా ఉంటా 8/38
అధైర్య పడొద్దు..అండగా ఉంటా 9/38
అధైర్య పడొద్దు..అండగా ఉంటా 10/38
అధైర్య పడొద్దు..అండగా ఉంటా 11/38
అధైర్య పడొద్దు..అండగా ఉంటా 12/38
అధైర్య పడొద్దు..అండగా ఉంటా 13/38
అధైర్య పడొద్దు..అండగా ఉంటా 14/38
అధైర్య పడొద్దు..అండగా ఉంటా 15/38
అధైర్య పడొద్దు..అండగా ఉంటా 16/38
అధైర్య పడొద్దు..అండగా ఉంటా 17/38
అధైర్య పడొద్దు..అండగా ఉంటా 18/38
అధైర్య పడొద్దు..అండగా ఉంటా 19/38
అధైర్య పడొద్దు..అండగా ఉంటా 20/38
అధైర్య పడొద్దు..అండగా ఉంటా 21/38
అధైర్య పడొద్దు..అండగా ఉంటా 22/38
అధైర్య పడొద్దు..అండగా ఉంటా 23/38
అధైర్య పడొద్దు..అండగా ఉంటా 24/38
అధైర్య పడొద్దు..అండగా ఉంటా 25/38
అధైర్య పడొద్దు..అండగా ఉంటా 26/38
అధైర్య పడొద్దు..అండగా ఉంటా 27/38
అధైర్య పడొద్దు..అండగా ఉంటా 28/38
అధైర్య పడొద్దు..అండగా ఉంటా 29/38
అధైర్య పడొద్దు..అండగా ఉంటా 30/38
అధైర్య పడొద్దు..అండగా ఉంటా 31/38
అధైర్య పడొద్దు..అండగా ఉంటా 32/38
అధైర్య పడొద్దు..అండగా ఉంటా 33/38
అధైర్య పడొద్దు..అండగా ఉంటా 34/38
అధైర్య పడొద్దు..అండగా ఉంటా 35/38
అధైర్య పడొద్దు..అండగా ఉంటా 36/38
అధైర్య పడొద్దు..అండగా ఉంటా 37/38
అధైర్య పడొద్దు..అండగా ఉంటా 38/38

Updated at - Mar 31 , 2024 | 04:09 PM