మేడారం హుండీల లెక్కింపు ప్రారంభం

ABN, Publish Date - Feb 29 , 2024 | 03:54 PM

మేడారం సమక్క-సారక్క మహా జాతరలో భక్తులు కానుకలు సమర్పించుకున్న హుండీల లెక్కింపు ఈరోజునుంచి ప్రారంభమైంది.

మేడారం హుండీల లెక్కింపు ప్రారంభం 1/8
మేడారం హుండీల లెక్కింపు ప్రారంభం 2/8
మేడారం హుండీల లెక్కింపు ప్రారంభం 3/8
మేడారం హుండీల లెక్కింపు ప్రారంభం 4/8
మేడారం హుండీల లెక్కింపు ప్రారంభం 5/8
మేడారం హుండీల లెక్కింపు ప్రారంభం 6/8
మేడారం హుండీల లెక్కింపు ప్రారంభం 7/8
మేడారం హుండీల లెక్కింపు ప్రారంభం 8/8

Updated at - Mar 01 , 2024 | 07:29 AM