ధనిక రాష్ట్రం చిన్నాభిన్నం

ABN, Publish Date - Feb 08 , 2024 | 03:44 PM

ధనిక రాష్ట్రంగా ఆవిర్భవించిన రాష్ట్రాన్ని అప్పులపాల్జేసి చిన్నాభిన్నం చేశారని గవర్నర్‌ తమిళిసై అన్నారు.

ధనిక రాష్ట్రం చిన్నాభిన్నం 1/8
ధనిక రాష్ట్రం చిన్నాభిన్నం 2/8
ధనిక రాష్ట్రం చిన్నాభిన్నం 3/8
ధనిక రాష్ట్రం చిన్నాభిన్నం 4/8
ధనిక రాష్ట్రం చిన్నాభిన్నం 5/8
ధనిక రాష్ట్రం చిన్నాభిన్నం 6/8
ధనిక రాష్ట్రం చిన్నాభిన్నం 7/8
ధనిక రాష్ట్రం చిన్నాభిన్నం 8/8

Updated at - Feb 08 , 2024 | 03:44 PM