‘టెన్‌’షన్‌ పాయె

ABN, First Publish Date - 2023-04-11T15:57:28+05:30 IST

పదవ తరగతి వార్షిక పరీక్షలు మంగళవారం ముగిశాయి.

‘టెన్‌’షన్‌ పాయె 1/10
‘టెన్‌’షన్‌ పాయె 2/10
‘టెన్‌’షన్‌ పాయె 3/10
‘టెన్‌’షన్‌ పాయె 4/10
‘టెన్‌’షన్‌ పాయె 5/10
‘టెన్‌’షన్‌ పాయె 6/10
‘టెన్‌’షన్‌ పాయె 7/10
‘టెన్‌’షన్‌ పాయె 8/10
‘టెన్‌’షన్‌ పాయె 9/10
‘టెన్‌’షన్‌ పాయె 10/10

Updated at - 2023-04-11T15:57:28+05:30