దంచికొట్టింది..!

ABN, First Publish Date - 2023-09-03T15:33:45+05:30 IST

వర్షాలు కరువై వేసవికాలాన్ని తలపిస్తున్న నగరంలో ఆదివారం తెల్లవారుజామున ఊహించని రీతిలో జోరువాన కురిసింది.

దంచికొట్టింది..! 1/23
దంచికొట్టింది..! 2/23
దంచికొట్టింది..! 3/23
దంచికొట్టింది..! 4/23
దంచికొట్టింది..! 5/23
దంచికొట్టింది..! 6/23
దంచికొట్టింది..! 7/23
దంచికొట్టింది..! 8/23
దంచికొట్టింది..! 9/23
దంచికొట్టింది..! 10/23
దంచికొట్టింది..! 11/23
దంచికొట్టింది..! 12/23
దంచికొట్టింది..! 13/23
దంచికొట్టింది..! 14/23
దంచికొట్టింది..! 15/23
దంచికొట్టింది..! 16/23
దంచికొట్టింది..! 17/23
దంచికొట్టింది..! 18/23
దంచికొట్టింది..! 19/23
దంచికొట్టింది..! 20/23
దంచికొట్టింది..! 21/23
దంచికొట్టింది..! 22/23
దంచికొట్టింది..! 23/23

Updated at - 2023-09-03T15:33:45+05:30