వాన.. హైరానా!

ABN, First Publish Date - 2023-09-04T16:14:58+05:30 IST

రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో నగరంలోని లోతట్టు ప్రాంతాలు వణికిపోతున్నాయి.

వాన.. హైరానా! 1/26
వాన.. హైరానా! 2/26
వాన.. హైరానా! 3/26
వాన.. హైరానా! 4/26
వాన.. హైరానా! 5/26
వాన.. హైరానా! 6/26
వాన.. హైరానా! 7/26
వాన.. హైరానా! 8/26
వాన.. హైరానా! 9/26
వాన.. హైరానా! 10/26
వాన.. హైరానా! 11/26
వాన.. హైరానా! 12/26
వాన.. హైరానా! 13/26
వాన.. హైరానా! 14/26
వాన.. హైరానా! 15/26
వాన.. హైరానా! 16/26
వాన.. హైరానా! 17/26
వాన.. హైరానా! 18/26
వాన.. హైరానా! 19/26
వాన.. హైరానా! 20/26
వాన.. హైరానా! 21/26
వాన.. హైరానా! 22/26
వాన.. హైరానా! 23/26
వాన.. హైరానా! 24/26
వాన.. హైరానా! 25/26
వాన.. హైరానా! 26/26

Updated at - 2023-09-04T16:14:58+05:30