తొమ్మిది మంది సజీవదహనం

ABN, First Publish Date - 2023-11-13T15:58:59+05:30 IST

హైదరాబాద్‌లోని నాంపల్లిలో సోమవారం ఉదయం భారీ అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది.

తొమ్మిది మంది సజీవదహనం 1/28
తొమ్మిది మంది సజీవదహనం 2/28
తొమ్మిది మంది సజీవదహనం 3/28
తొమ్మిది మంది సజీవదహనం 4/28
తొమ్మిది మంది సజీవదహనం 5/28
తొమ్మిది మంది సజీవదహనం 6/28
తొమ్మిది మంది సజీవదహనం 7/28
తొమ్మిది మంది సజీవదహనం 8/28
తొమ్మిది మంది సజీవదహనం 9/28
తొమ్మిది మంది సజీవదహనం 10/28
తొమ్మిది మంది సజీవదహనం 11/28
తొమ్మిది మంది సజీవదహనం 12/28
తొమ్మిది మంది సజీవదహనం 13/28
తొమ్మిది మంది సజీవదహనం 14/28
తొమ్మిది మంది సజీవదహనం 15/28
తొమ్మిది మంది సజీవదహనం 16/28
తొమ్మిది మంది సజీవదహనం 17/28
తొమ్మిది మంది సజీవదహనం 18/28
తొమ్మిది మంది సజీవదహనం 19/28
తొమ్మిది మంది సజీవదహనం 20/28
తొమ్మిది మంది సజీవదహనం 21/28
తొమ్మిది మంది సజీవదహనం 22/28
తొమ్మిది మంది సజీవదహనం 23/28
తొమ్మిది మంది సజీవదహనం 24/28
తొమ్మిది మంది సజీవదహనం 25/28
తొమ్మిది మంది సజీవదహనం 26/28
తొమ్మిది మంది సజీవదహనం 27/28
తొమ్మిది మంది సజీవదహనం 28/28

Updated at - 2023-11-13T15:59:01+05:30