కొత్త పంథాలో నవ భారత్‌

ABN, First Publish Date - 2023-05-28T15:54:52+05:30 IST

సకల హంగులు, అధునాతన సదుపాయాలతో నిర్మించిన నూతన పార్లమెంటు భవనాన్ని ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆదివారం జాతికి అంకితం చేశారు.

కొత్త పంథాలో నవ భారత్‌ 1/15
కొత్త పంథాలో నవ భారత్‌ 2/15
కొత్త పంథాలో నవ భారత్‌ 3/15
కొత్త పంథాలో నవ భారత్‌ 4/15
కొత్త పంథాలో నవ భారత్‌ 5/15
కొత్త పంథాలో నవ భారత్‌ 6/15
కొత్త పంథాలో నవ భారత్‌ 7/15
కొత్త పంథాలో నవ భారత్‌ 8/15
కొత్త పంథాలో నవ భారత్‌ 9/15
కొత్త పంథాలో నవ భారత్‌ 10/15
కొత్త పంథాలో నవ భారత్‌ 11/15
కొత్త పంథాలో నవ భారత్‌ 12/15
కొత్త పంథాలో నవ భారత్‌ 13/15
కొత్త పంథాలో నవ భారత్‌ 14/15
కొత్త పంథాలో నవ భారత్‌ 15/15

Updated at - 2023-05-28T15:54:52+05:30