విశ్వ మిత్రగా భారత్‌

ABN, First Publish Date - 2023-08-15T15:35:51+05:30 IST

ప్రస్తుతం మన దేశం ప్రపంచంలో ఐదో ఆర్థిక శక్తిగా ఉంది.. త్వరలో మూడో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా అవతరిస్తుందని తాను గ్యారెంటీ ఇస్తున్నానని ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు.

విశ్వ మిత్రగా భారత్‌ 1/17
విశ్వ మిత్రగా భారత్‌ 2/17
విశ్వ మిత్రగా భారత్‌ 3/17
విశ్వ మిత్రగా భారత్‌ 4/17
విశ్వ మిత్రగా భారత్‌ 5/17
విశ్వ మిత్రగా భారత్‌ 6/17
విశ్వ మిత్రగా భారత్‌ 7/17
విశ్వ మిత్రగా భారత్‌ 8/17
విశ్వ మిత్రగా భారత్‌ 9/17
విశ్వ మిత్రగా భారత్‌ 10/17
విశ్వ మిత్రగా భారత్‌ 11/17
విశ్వ మిత్రగా భారత్‌ 12/17
విశ్వ మిత్రగా భారత్‌ 13/17
విశ్వ మిత్రగా భారత్‌ 14/17
విశ్వ మిత్రగా భారత్‌ 15/17
విశ్వ మిత్రగా భారత్‌ 16/17
విశ్వ మిత్రగా భారత్‌ 17/17

Updated at - 2023-08-15T15:35:51+05:30