ఎడతెగని వాన

ABN, First Publish Date - 2023-07-20T15:48:45+05:30 IST

రాష్ట్రాన్ని మూడురోజులుగా వానలు ముంచెత్తుతున్నాయి. విరామం లేకుండా కుండపోత వాన కురుస్తుండడంతో వాగులు,వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి.

ఎడతెగని వాన 1/22
ఎడతెగని వాన 2/22
ఎడతెగని వాన 3/22
ఎడతెగని వాన 4/22
ఎడతెగని వాన 5/22
ఎడతెగని వాన 6/22
ఎడతెగని వాన 7/22
ఎడతెగని వాన 8/22
ఎడతెగని వాన 9/22
ఎడతెగని వాన 10/22
ఎడతెగని వాన 11/22
ఎడతెగని వాన 12/22
ఎడతెగని వాన 13/22
ఎడతెగని వాన 14/22
ఎడతెగని వాన 15/22
ఎడతెగని వాన 16/22
ఎడతెగని వాన 17/22
ఎడతెగని వాన 18/22
ఎడతెగని వాన 19/22
ఎడతెగని వాన 20/22
ఎడతెగని వాన 21/22
ఎడతెగని వాన 22/22

Updated at - 2023-07-20T15:48:45+05:30