ఉత్సాహంగా సైకిల్‌ ర్యాలీ

ABN, First Publish Date - 2023-05-07T15:38:08+05:30 IST

కొండాపూర్‌ బొటానికల్‌ గార్డెన్‌లో ఆదివారం నిర్వహించిన సైకిల్‌ ర్యాలీ ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా సాగింది.

ఉత్సాహంగా సైకిల్‌ ర్యాలీ 1/11
ఉత్సాహంగా సైకిల్‌ ర్యాలీ 2/11
ఉత్సాహంగా సైకిల్‌ ర్యాలీ 3/11
ఉత్సాహంగా సైకిల్‌ ర్యాలీ 4/11
ఉత్సాహంగా సైకిల్‌ ర్యాలీ 5/11
ఉత్సాహంగా సైకిల్‌ ర్యాలీ 6/11
ఉత్సాహంగా సైకిల్‌ ర్యాలీ 7/11
ఉత్సాహంగా సైకిల్‌ ర్యాలీ 8/11
ఉత్సాహంగా సైకిల్‌ ర్యాలీ 9/11
ఉత్సాహంగా సైకిల్‌ ర్యాలీ 10/11
ఉత్సాహంగా సైకిల్‌ ర్యాలీ 11/11

Updated at - 2023-05-07T15:38:08+05:30