మానసికంగా అలసిపోయినప్పుడు కనిపించే లక్షణాలు ఇవే..!

 ఉద్యోగం, ఇంటి పనులు, బంధాల మధ్య గొడవలు.. ఇలా చాలా విషయాలు మనిషిని మానసికంగా ఇబ్బంది పెట్టి అలసిపోయేలా చేస్తాయి.  మానసికంగా అలసిపోయినప్పుడు కనిపించే లక్షణాలు తెలుసుకుంటే వాటి నుండి బయటపడటం సులువు  అవుతుంది.

మానసికంగా అలసిపోతే నిద్ర సరిగ్గా పట్టదు.

ఏ సంతోషకరమైన సందర్బాన్ని అనుభూతి చెందలేరు. పరధ్యానంగా ఉంటారు.

చిన్నచిన్న విషయాలకే కోపం, అసహనం వ్యక్తం చేస్తుంటారు.

ఎప్పుడూ అలసిపోయినట్టు ఉంటారు.

ఏ పని మీద సరైన ధ్యాస ఉండదు. పనులను మధ్యలోనే వదిలేస్తుంటారు.

చిన్న విషయాలకు కూడా చాలా ఆందోళన చెందుతుంటారు.

జీవితంలో ఒక రకమైన నిర్లిప్తతను అనుభవిస్తుంటారు.