సలాం బర్షీమ్ | 2.37 జంపుతో సమ ఉజ్జీలుగా నిలిచినా క్రీడాకారులు | Tokyo Olympics 2021 Updates | ABN

ABN, First Publish Date - 2021-08-03T20:17:20+05:30 IST

సలాం బర్షీమ్ | 2.37 జంపుతో సమ ఉజ్జీలుగా నిలిచినా క్రీడాకారులు | Tokyo Olympics 2021 Updates | ABN

Updated at - 2021-08-03T20:17:20+05:30