ఖాళీగా ఉన్నామని కోడి పందేలు వేయకండి..పోలీసులు కుళ్ళ పొడుస్తారు😔😔 ఇలాంటి దండోరా ఎక్కడా చూసి ఉండరు..🙄🙄

ABN, First Publish Date - 2021-01-13T23:18:33+05:30 IST

ఖాళీగా ఉన్నామని కోడి పందేలు వేయకండి..పోలీసులు కుళ్ళ పొడుస్తారు😔😔 ఇలాంటి దండోరా ఎక్కడా చూసి ఉండరు..🙄🙄

Updated at - 2021-01-13T23:18:33+05:30