మనిషి శాసిస్తే కాకులు పాటిస్తాయా?

ABN , First Publish Date - 2021-08-26T02:54:11+05:30 IST

మనిషి శాసిస్తే కాకులు పాటిస్తాయా?

మనిషి శాసిస్తే కాకులు పాటిస్తాయా?

దేవుడు శాసిస్తాడు... భక్తుడు పాటిస్తాడు అని అంటారు. కానీ మరి మహాత్ముడు శాసిస్తే కాకులు కూడా మాట వింటాయా? ఆయన ఏం చెబితే అలాగే చేస్తాయా? మహాత్ములకి పక్షుల భాష తెలుసా? లేక పక్షులకి మహాత్ముల భాష తెలుసా? మీరు నమ్మలేని ఓ నిజమైన కథ... తప్పక చూడండి!Updated Date - 2021-08-26T02:54:11+05:30 IST