రుచి లేని బ్యాటరీలు ఎప్పుడైనా చూశారా?

ABN , First Publish Date - 2020-10-04T02:53:36+05:30 IST

బ్యాటరీ ఏంటి? రుచిలేకపోవడం ఏంటి? అసలు బ్యాటరీకీ రుచికీ సంబంధం ఏంటి? మనం బ్యాటరీలేమైనా తింటామా?....

రుచి లేని బ్యాటరీలు ఎప్పుడైనా చూశారా?

బ్యాటరీ ఏంటి? రుచిలేకపోవడం ఏంటి? అసలు బ్యాటరీకీ రుచికీ సంబంధం ఏంటి? మనం బ్యాటరీలేమైనా తింటామా? పవర్‌నిచ్చే బ్యాటరీకి రుచితో పనేంటి?
వీడియో చూడండి:
Updated Date - 2020-10-04T02:53:36+05:30 IST