కోరిక వెనక ఎమోషన్‌... లాజిక్‌... సీక్రెట్‌ ఇదే!

ABN , First Publish Date - 2020-09-16T13:38:29+05:30 IST

ఏదైనా వస్తువు కొనేముందు ఒక రకమైన ఉద్వేగం.. కొన్న తరవాత మరో రకమైన ఉద్వేగం ... ఈ స్థితి ఎప్పుడైనా అనుభవించారా?....

కోరిక వెనక ఎమోషన్‌... లాజిక్‌... సీక్రెట్‌ ఇదే!

ఏదైనా వస్తువు కొనేముందు ఒక రకమైన ఉద్వేగం.. కొన్న తరవాత మరో రకమైన ఉద్వేగం ... ఈ స్థితి ఎప్పుడైనా అనుభవించారా? అయితే కోరిక వెనక ఉన్న ఈ సీక్రెట్‌ మీరు తెలుసుకోవాల్సిందే!
Updated Date - 2020-09-16T13:38:29+05:30 IST