నా మనవళ్లనూ సైన్యంలోకి పంపిస్తా

ABN , First Publish Date - 2020-06-18T07:43:04+05:30 IST

నా కుమారుడు సరిహద్దులో శత్రువుతో పోరాడుతూ వీర మరణం చెందాడు. దేశం కోసం అతడు చేసిన ప్రాణ త్యాగాన్ని చూసి గర్వపడుతున్నాను...

నా మనవళ్లనూ సైన్యంలోకి పంపిస్తా

నా కుమారుడు సరిహద్దులో శత్రువుతో పోరాడుతూ వీర మరణం చెందాడు. దేశం కోసం అతడు చేసిన ప్రాణ త్యాగాన్ని చూసి గర్వపడుతున్నాను. నాకు ఇద్దరు మనవళ్లు ఉన్నారు. అవకాశం లభిస్తే వారినీ సైన్యంలోకి పంపిస్తాను. 

- అమర వీర జవాన్‌ కుందన్‌ కుమార్‌ తండ్రి


Updated Date - 2020-06-18T07:43:04+05:30 IST