ఉత్తరప్రదేశ్ లో చూడాల్సిన ప్రముఖ పర్యాటక ప్రదేశాలు ఇవే.. 

లఖ్‌నవూ

వారణాసి

 ప్రయాగ

ఆగ్రా

ఫతేపూర్ సిక్రీ

సారనాథ్

మేరఠ్

ఝాన్సీ

మథుర

అయోధ్య