రంగారెడ్డి, భూపాలపల్లి జిల్లాల్లో వడగండ్ల వాన

ABN, First Publish Date - 2023-03-16T20:31:56+05:30 IST

రంగారెడ్డి, భూపాలపల్లి జిల్లాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో గురువారం వడగండ్ల వాన పడింది. ఎండలు మండిపోతున్న వేళ.. వడగండ్లు కుప్పలుకుప్పలుగా పేరుకుపోయాయి.

రంగారెడ్డి, భూపాలపల్లి జిల్లాల్లో వడగండ్ల వాన 1/16
రంగారెడ్డి, భూపాలపల్లి జిల్లాల్లో వడగండ్ల వాన 2/16
రంగారెడ్డి, భూపాలపల్లి జిల్లాల్లో వడగండ్ల వాన 3/16
రంగారెడ్డి, భూపాలపల్లి జిల్లాల్లో వడగండ్ల వాన 4/16
రంగారెడ్డి, భూపాలపల్లి జిల్లాల్లో వడగండ్ల వాన 5/16
రంగారెడ్డి, భూపాలపల్లి జిల్లాల్లో వడగండ్ల వాన 6/16
రంగారెడ్డి, భూపాలపల్లి జిల్లాల్లో వడగండ్ల వాన 7/16
రంగారెడ్డి, భూపాలపల్లి జిల్లాల్లో వడగండ్ల వాన 8/16
రంగారెడ్డి, భూపాలపల్లి జిల్లాల్లో వడగండ్ల వాన 9/16
రంగారెడ్డి, భూపాలపల్లి జిల్లాల్లో వడగండ్ల వాన 10/16
రంగారెడ్డి, భూపాలపల్లి జిల్లాల్లో వడగండ్ల వాన 11/16
రంగారెడ్డి, భూపాలపల్లి జిల్లాల్లో వడగండ్ల వాన 12/16
రంగారెడ్డి, భూపాలపల్లి జిల్లాల్లో వడగండ్ల వాన 13/16
రంగారెడ్డి, భూపాలపల్లి జిల్లాల్లో వడగండ్ల వాన 14/16
రంగారెడ్డి, భూపాలపల్లి జిల్లాల్లో వడగండ్ల వాన 15/16
రంగారెడ్డి, భూపాలపల్లి జిల్లాల్లో వడగండ్ల వాన 16/16

Updated at - 2023-03-16T20:32:26+05:30