తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న ప్రధాని మోదీ ఫొటోలు వైరల్..

ABN, First Publish Date - 2023-11-27T09:43:48+05:30 IST

సోమవారం ఉదయం మహాద్వారం గుండా ఆలయంలోకి ప్రవేశించి శ్రీవారిని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ దర్శించుకున్నారు.

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న ప్రధాని మోదీ ఫొటోలు వైరల్.. 1/11
తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న ప్రధాని మోదీ ఫొటోలు వైరల్.. 2/11
తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న ప్రధాని మోదీ ఫొటోలు వైరల్.. 3/11
తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న ప్రధాని మోదీ ఫొటోలు వైరల్.. 4/11
తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న ప్రధాని మోదీ ఫొటోలు వైరల్.. 5/11
తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న ప్రధాని మోదీ ఫొటోలు వైరల్.. 6/11
తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న ప్రధాని మోదీ ఫొటోలు వైరల్.. 7/11
తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న ప్రధాని మోదీ ఫొటోలు వైరల్.. 8/11
తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న ప్రధాని మోదీ ఫొటోలు వైరల్.. 9/11
తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న ప్రధాని మోదీ ఫొటోలు వైరల్.. 10/11
తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న ప్రధాని మోదీ ఫొటోలు వైరల్.. 11/11

Updated at - 2023-11-27T12:55:33+05:30