శయన మందిరం

ABN , First Publish Date - 2022-10-03T05:37:33+05:30 IST

పడక గది సంక్షోభంలో ఉంది అక్కడ అన్ని పనులు జరుగుతాయి ఆ ఒక్కటి తప్ప!...

శయన మందిరం

పడక గది సంక్షోభంలో ఉంది

Crises! Crises... 


అక్కడ అన్ని పనులు జరుగుతాయి

ఆ ఒక్కటి తప్ప!

అన్ని పనులకు టైం దొరుకుతుంది

ఆ ఒక్కటి తప్ప!


ఎలా ఉండేదో నా పడక గది

సహజీవన దేహ పరిష్వంగం దృశ్యమై కదలాడేది

హృదయం పంచుకున్న క్షణాలను గుర్తుకు తెచ్చేది

మనసైన మాటలకు నెలవై ఉండేది

మోహం మా జీవితాల్నిఅల్లుకు నుండేది


ఇప్పుడు tension... tension 

సమయమంతా నగరానికి అంకితం

Restricted Emotions,

Disconnected Intimacy


పిల్లలొస్తారు

పుస్తకాలు మంచం మీద పడేస్తారు

పని అమ్మాయి వస్తుంది

ఉతికి ఆరేసిన బట్టలు తెచ్సి మంచం మీద వేస్తుంది

బంధువులొస్తారు

మంచం మీద కూర్చొని తింటారు

ఫ్రెండ్స్‌ వస్తారు

చాయ్‌ తాగుతూ మంచం మీద కూర్చుంటారు


పగలనక రాత్రనక నా మంచం బిజీ గానే ఉంటుంది

మా అర్బన్‌ జీవితాల్లా

నా మంచం మీద జరగని పని అంటూ లేదు

ఆ ఒక్కటి తప్ప

మహెజబీన్‌


Read more