గుర్తుండాలంటే...

ABN , First Publish Date - 2020-03-13T06:57:43+05:30 IST

చదివింది గుర్తుండాలంటే పదే పదే చదవాలంటారు. కానీ ఆ పద్ధతి అందరికీ నచ్చకపోవచ్చు. ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే....

గుర్తుండాలంటే...

చదివింది గుర్తుండాలంటే పదే పదే చదవాలంటారు. కానీ ఆ పద్ధతి అందరికీ నచ్చకపోవచ్చు. ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే....

చూడకుండా రాయాలి: చదివింది మర్చిపోకుండా ఉండాలంటే, చూడకుండా రాయాలి. నేర్చుకున్న పాఠం వల్లెవేయడం కన్నా, చూడకుండా రాసే క్రమంలో మెదడు చదివింది గుర్తు చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఫలితంగా పాఠం ఎక్కువ కాలం పాటు గుర్తుండిపోతుంది.

నేర్పాలి: చదివింది ఎంత వరకూ ఒంటబట్టిందో తెలుసుకోవాలంటే, నేర్చుకున్న పాఠాన్ని ఇంకొకరికి నేర్పాలి.

బొమ్మలు, పేజీ నంబర్లు: కొన్నిసార్లు పాఠం, ఆ పాఠం ఉన్న పేజీ నంబరు లేదా ఆ పేజీలో ఉన్న బొమ్మతో సహా గుర్తుండిపోతుంది. ఇలాంటప్పుడు పాఠంలోని అంశం గుర్తురాకపోతే అక్కడ ఉన్న బొమ్మ లేదా పేజీ నంబరు స్ఫురణకు తెచ్చుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. 

కోడ్‌: ఒక దీర్ఘమైన సమాధానాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టం. అయితే అదే సమాధానంలోని సబ్‌ హెడ్డింగుల మొదటి అక్షరాలన్నీ కలిపి ఓ కెడ్‌ వర్డ్‌గా గుర్తుపెట్టుకుంటే, పరీక్ష హాలులో పూర్తి సమాధానం తొందరగా జ్ఞాపకం వచ్చే వీలుంది.

Updated Date - 2020-03-13T06:57:43+05:30 IST