అలాంటి స్నేహాలు అనర్థం!

ABN , First Publish Date - 2020-12-11T07:47:02+05:30 IST

జ్ఞానమార్గంలో ప్రయాణించాలంటే దుస్సాంగత్యం మానేయాలి. ప్రలోభ పెట్టే వాళ్లు, దురలవాట్లు ఉన్న వాళ్లతో స్నేహం మానేయాలి.

అలాంటి స్నేహాలు అనర్థం!

జ్ఞానమార్గంలో ప్రయాణించాలంటే దుస్సాంగత్యం మానేయాలి. ప్రలోభ పెట్టే వాళ్లు, దురలవాట్లు ఉన్న వాళ్లతో స్నేహం మానేయాలి. ఆ విషయాన్ని మారద వెంకయ్య రాసిన భాస్కర శతకంలోని ఓ పద్యం ద్వారా తెలుసుకుందాం.


అనఘునికైన జేకురు ననర్హుని గూడి చరించునంతలో

మన మెరియంగ నప్పుడవమానము కీడు ధరిత్రియందు నే

యనువుననైన దప్పవు యథార్థము తానది యెట్టులన్నచో

నినుమును గూర్చి యగ్ని నలయింపదె సమ్మెటపెట్టు భాస్కరా
మనం ఎంత జ్ఞానులమైనా సరే అజ్ఞానులతో స్నేహం చేయడం వల్ల, అహంకారులతో స్నేహం చేయడం వల్ల, దురభ్యాసాలు ఉన్న వారితో స్నేహం చేయడం వల్ల ఆ జ్ఞానమంతా పోతుంది. ఎంత పుణ్యాత్ముడికైనా సరే, పాపాత్ముడితో స్నేహం చేస్తే అనుకోకుండా వాడికి జరిగిన అవమానం వీడికీ జరిగి తీరుతుంది. దీనికి ఉదాహరణ ఏమిటంటే ఇనుమును సాగదీయాలంటే ముందుగా కొలిమిలో పెట్టి ఎర్రగా కాలుస్తారు. ఇక్కడ సాగదీయాల్సింది దేన్ని! ఇనుముని! కానీ ఇనుముతో అగ్ని చేరడం వల్ల సమ్మెట దెబ్బలు అగ్నికి కూడా తగులుతున్నాయి. అందుకే స్నేహం చేసే విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. 

గరికిపాటి నరసింహారావు

Updated Date - 2020-12-11T07:47:02+05:30 IST