దేవుడే కవచం!

ABN , First Publish Date - 2020-03-13T06:05:19+05:30 IST

సమస్యలూ, ఇబ్బందులూ తరచూ వస్తూనే ఉంటాయి. ఒక విధంగా అవి దైవం మీద విశ్వాసానికి పరీక్షల్లాంటివి. అలాంటి సమయంలోనే...

దేవుడే కవచం!

సమస్యలూ, ఇబ్బందులూ తరచూ వస్తూనే ఉంటాయి. ఒక విధంగా అవి దైవం మీద విశ్వాసానికి పరీక్షల్లాంటివి. అలాంటి సమయంలోనే విశ్వాసం అచంచలంగా ఉండాలి. ‘‘నా మాంసం తినడానికి దుష్టులు నా మీద పడినా, నన్ను బాధించడానికి శత్రువులు వచ్చినా నా హృదయం భయపడదు. నా మీదకు సైన్యం దండెత్తి వచ్చినా నా విశ్వాసం చెక్కుచెదరదు’’ అంటాడు దావీదు (కీర్తనలు). మనకు వ్యతిరేకులు ఎవరైనా కావచ్చు, మనం ఎలాంటి విపత్కర సందర్భంలోనైనా చిక్కుకుపోయి ఉండవచ్చు. దేవుడి మీద నమ్మకం మాత్రం సడలిపోకూడదు. దైవం ఎప్పుడూ మనకు తోడుగా, నీడగా ఉండి, ఆపత్కాలంలో రక్షిస్తాడన్న ఆలోచన ఉన్న వ్యక్తికి ఎన్నడూ భయం కలుగదు. మన శత్రువు ఎంత శక్తిమంతుడైనా కావచ్చు... దేవుడు మనను కాపాడే కవచంగా నిలుస్తాడని మనస్ఫూర్తిగా నమ్మాలి. దావీదు తన కీర్తనలో ప్రకటించింది అటువంటి విశ్వాసాన్నే!

Updated Date - 2020-03-13T06:05:19+05:30 IST