Advertisement
Advertisement
Abn logo
Advertisement

మెల్బోర్న్‌ తెలంగాణా ఫోరం అధ్యక్షుడిగా గంగిరెడ్డి సురేష్ ముదిరాజ్ ఎన్నిక

సికింద్రాబాదు ఘాస్ మండికి చెందిన గంగిరెడ్డి సురెష్ ముదిరాజ్ ఆస్ట్రేలియాలోని మెల్బోర్న్‌లో తెలంగాణా ఫోరం అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యారు. రెండు దశాబ్దాలుగా ఆయన మెల్బోర్న్‌లో బ్యాంకు మేనేజర్‌గా పనిచేస్తున్నారు.


Advertisement
Advertisement