Advertisement
Advertisement
Abn logo
Advertisement

అలవోకగా అరుగుదల

భారీ భోజనం బాధ, తిన్న తర్వాత మొదలవుతుంది. వరస వేడుకలతో అజీర్తి ఏర్పడి, పొట్టలో 

అసౌకర్యం వేధిస్తూ ఉంటే ఈ గృహ వైద్యాలు అనుసరించవచ్చు.

మెంతి లడ్డు: ఉదయం అల్పాహారంతో పాటు బెల్లం, నెయ్యి కలిపి తయారుచేసిన మెంతి లడ్డు ఒకటి తినాలి.

మజ్జిగ: మధ్నాహ్న భోజనం ముగించిన వెంటనే, ఇంగువ, నల్ల ఉప్పు కలిపిన గ్లాసు మజ్జిగ తాగాలి.

చ్యవన్‌ప్రాశ్‌: రాత్రి నిద్రకు ముందు పాలలో ఒక టీస్పూను చ్యవన్‌ప్రాశ్‌ కలుపుకుని తాగాలి.

Advertisement
Advertisement