హైదరాబాద్: సెప్టెంబర్ 17ను తెలంగాణ విమోచన దినంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా జరిపించాలంటూ ఆందోళన, బీజేపీ నాయకులు, కార్యకర్తల అరెస్ట్

ABN, First Publish Date - 2020-09-12T00:58:25+05:30

హైదరాబాద్: సెప్టెంబర్ 17ను తెలంగాణ విమోచన దినంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా జరిపించాలంటూ ఆందోళన, బీజేపీ నాయకులు, కార్యకర్తల అరెస్ట్

1/39
2/39
3/39
4/39
5/39
6/39
7/39
8/39
9/39
10/39
11/39
12/39
13/39
14/39
15/39
16/39
17/39
18/39
19/39
20/39
21/39
22/39
23/39
24/39
25/39
26/39
27/39
28/39
29/39
30/39
31/39
32/39
33/39
34/39
35/39
36/39
37/39
38/39
39/39