ప్రముఖ కవి, సినీ గేయ రచ యిత జయరాజ్‌ రచించిన ‘‘జ్ఞాపకం’’, ‘‘వసంతగీతం’’ పుస్తకాల ఆవిష్కరణ