ఖైదీ నెం.150 సినిమా విడుదలైన థియేటర్ల వద్ద అభిమానుల సందడి