అఫ్జల్‌గంజ్‌ :‘అదే గాలి’ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్న కె.శ్రీనివాస్‌ తదితరులు
సాహిత్యం ఫోటో మరిన్ని..