నాంపల్లి : రక్తి కట్టించిన భోయి అస్సామీస్‌ నాటక ప్రదర్శన
సాహిత్యం ఫోటో మరిన్ని..