శ్రీకాకుళం జిల్లా ఎచ్చెర్ల మండలంలోని డి. మత్స్యలేసం గ్రామంలో ఎన్డీఆర్ఎఫ్ మాక్ డ్రిల్
ఆంధ్రప్రదేశ్‌ చిత్రమాలిక మరిన్ని..