మహబూబాద్ జిల్లాలో వర్షం కారణంగా పిల్లలను స్కూళ్లకు తీసుకెళ్లడానికి ఇబ్బందులు పడుతున్న తల్లిదండ్రులు
తెలంగాణ చిత్రమాలిక మరిన్ని..