హైదరాబాద్: అమీర్‌పేట్‌లో చేనేత వస్త్ర ఎగ్జిబిషన్ ప్రారంభం