విజయవాడలో ర్యాలీ ఫర్ రివర్స్ కార్యక్రమం ఫొటోలు
ఆంధ్రప్రదేశ్‌ చిత్రమాలిక మరిన్ని..