విజయనగరం జిల్లాలో రెండో రోజు మంత్రి లోకేష్ పర్యటన
ఆంధ్రప్రదేశ్‌ చిత్రమాలిక మరిన్ని..