బెంగళూరులో భారీ వర్షం కారణంగా ఇబ్బందులు పడుతున్న జనం
ఫోటో గ్యాలరీ మరిన్ని..