రాష్ట్రపతి ఎన్నిక నేపథ్యంలో ఓటింగ్‌లో పాల్గొన్న పలువురు ప్రముఖ నేతలు
ఫోటో గ్యాలరీ మరిన్ని..